Jak to u nás chodí?

Amazonie nabízí vašim dětem nekonečný proud zábavy v podobě řádění v naší obří průlezce, skákacím hradu, houpačkách, skluzavkách, balónkovém bazénu a mnoha dalších atrakcích!

Amazonie je herní dětské centrum, pouze pro registrované členy. Členství v našem klubu je zcela bezplatné a přináší spoustu výhod.

Při každém 10. vstupu 1 hodina ZDARMA!
Při 50. a 100. vstupu, 1 jednorázový neomezený vstup na tento den ZDARMA!
Narozeninový vstup – v den narozenin dítěte 1 hodina ZDARMA!
Účastnit se akcí, soutěží a dílniček bez navýšení ceny vstupu.
Využití slev na vstupy v Amazonii.

V Amazonii také bez problémů zaženeme Vaši žízeň a hlad! Oddělení Gastro Vám nabídne nejen výbornou kávu či zákusek, ale také křupavé pannini, či pizzu přímo z pece! Důvodů k návštěvě Amazonie je zkrátka mnoho.
A proto neváhejte! Těšíme se na Vás!

Co nabízíme?

Hlídací koutek Tarzánek

Potřebujete v klidu nakoupit? Svěřte nám Vaše dítě do našeho hlídacího koutku Tarzánek, který je nově součástí Amazonie. Hlídací koutek se nachází v pravé části Amazonie, o Vaše děti se postará vyškolený personál. Hlídací koutek je určený pro děti od 4 do 10 let. Databáze zachovaná v Tarzánku. Při každém 10. vstupu 1 hodina ZDARMA!

Do hlídací zóny mohou vstupovat děti v doprovodu rodičů. Je zde vytvořena hrací plocha pro menší děti do 6 let. Počet dětí se může korigovat ve vztahu k počtu hlídaných dětí v Tarzánku, dle kapacity.

Dopřejte svému dítěti narozeninovou oslavu, na kterou bude dlouho vzpomínat a sobě přípravu oslavy bez starostí a stresu! Připravili jsme pro Vás narozeninové balíčky Mravenec a Hroznýš, stačí si vybrat!

Více informací ZDE.

Amazonie pro Vás každý měsíc chystá program, kde najdete dílničky pro šikovné ručičky, různé soutěže, malování na obličej a větší akce s animátorem nebo agenturou. Takže u nás můžete zažít Divočinu. Show s maskoty, Karneval, Oslavy nového roku, Velikonoce, Dračí jízdu, Turnaje, Mikuláše na ruby a mnohem, mnohem více! Vše najdete ve fotogalerii.

Našim návštěvníkům nabízíme Wifi připojení ZDARMA.

Provozní řád

 • Každý návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem.
 • Dětské centrum je určeno pro děti do výšky 150 cm, atrakce jsou určeny dětem do 12 let, 35 kg váhy.
 • Všechny děti musí být doprovázeny odpovědnou dospělou osobou, která za ně odpovídá po celou dobu pobytu v herně. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu.
 • Za případné úrazy dětí plně odpovídá dospělá doprovázející osoba. Provozovatel herny nenese odpovědnost za tyto úrazy.
 • Každé dítě se po vstupu do herny stává členem klubu Amazonie. K tomuto účelu vede společnost Mint Property Management s.r.o. databázi, souhlas s vložením dat o dítěti do této databáze vyjadřuje zákonný zástupce svým podpisem na vstupním kuponu. Bez registrace není vstup možný.
 • Veškeré poskytnuté informace jsou zpracovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 • Dodržujte pokyny personálu pro bezpečné používání atrakcí. Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál vykázat návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.
 • Vstup do herní zóny a na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách či přezůvkách na zavazování (doporučujeme protiskluzové ponožky).
 • Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout např. z tkaniček u triček a mikin, doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Děti, které vstupují na atrakce, na sobě nesmí mít šátky, šály, šperky, řetízky a jiné ostré předměty.
 • Dodržujte otevírací dobu 9-20 hod. a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v centru.
 • Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny u vstupu do centra, najdete je na našich aktuálních letácích, na internetové stránce www.amazoniecity.cz nebo na Facebooku.
 • Každý nepovolený vstup či krádež budou neprodleně ohlášeny Policii ČR.
 • Centrum je vybaveno elektronickým požárním systémem, stabilním hasicím zařízením, elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem.
 • Celý prostor centra je nekuřácký – kouření je přísně zakázáno! Při nedodržení tohoto zákazu může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Případné náklady hradí osoba, která poplach způsobila či její zákonný zástupce.
 • Naše restaurace Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava.
 • Do prostoru atrakcí je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše!
 • Konzumace zakoupených jídel a nápojů je možná pouze v gastro oddělení.
 • Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků.
 • Návštěvníci mají možnost zapůjčení skříněk na uzamčení věcí, klíč je k vyzvednutí u personálu na recepci. Zapůjčení je na základě vratné zálohy 100 Kč.
 • Při nevrácení klíče se záloha uchovává po dobu 3 měsíců, poté záloha propadá ve prospěch Amazonie na výrobu nového klíče.
 • Ztrátu klíče provozovatel účtuje poplatek 100 Kč.
 • Provozovatel nepřebírá odpovědnost za volně odložené věci v centru.
 • K zajištění bezpečnosti jednotlivce i bezpečnosti ostatních je zakázáno v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám).
 • Šplhání po vnějších sítích, vnějších částech skákacích atrakcí, stěnách nafukovacích atrakcí, bočních stěnách atrakcí je přísně zakázáno! Skákací atrakce mohou být využívány pouze v omezeném čase.
 • V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu.
 • Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána!
 • Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti.
 • Všechny části a zařízení herního centra Amazonie smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
 • Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Za bezpečnost atrakcí ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce jsou pravidelně kontrolovány.
 • Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v Amazonii mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou.
 • Návštěvník ručí při použití všech zařízení dětského centra za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Pokud nejsou všechny atrakce v permanentním provozu, řídí jejich chod časový rozpis provozu atrakcí.

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 7. 2014 do 28. 2. 2015 bylo u zaměstnavatele Mint Property Management, s.r.o. IČ: 27103480 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 105.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 89.250 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 15.750 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

lekce pro nejmenší

O programu, který připravujeme pro
nejmenší děti Vás budeme
informovat již brzy.

více informací

pro školky a školy

O programu, který připravujeme pro
mateřské a základní školy Vás
budeme informovat již brzy.

více informací

narozeninové oslavy

Připravili jsme pro Vás narozeninové
balíčky, stačí si jen vybrat!

více informací

pronájem centra

Pro více informací kontaktuje
vedoucí centra.

kontakt


Přihlašte se k odběru newsletterů!

© AMAZONIE, tel.: 737 658 475, e-mail: info@amazoniecity.cz, další kontakty
Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive

nakupte vstupenky bez front